Το Microinvest Archi Pro είναι ένα αυτόματο λογισμικό αρχειοθέτησης, το οποίο είναι συμβατό με όλα τα προϊόντα της Microinvest.
Τα βασικά στοιχεία του λογισμικού είναι:
1. Η περιοδική αρχειοθέτηση καταχωρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση δεδομένων:
Κάθε ώρα (ωριαία),
Κάθε ημέρα (ημερήσια),
Κάθε εβδομάδα (εβδομαδιαία),
Κάθε μήνα (μηνιαία).

2. Το ίδιο το λογισμικό διατηρεί ιστορικό της αρχειοθέτησης:
Για την τελευταία ημέρα (ημέρες),
Για την τελευταία εβδομάδα (εβδομάδες),
Για τον τελευταίο μήνα (μήνες).

3. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του αρχείου που θέλετε να ανακτήσετε, από το ιστορικό αρχειοθέτησης.

Μια πολύτιμη λειτουργία του λογισμικού είναι η δυνατότητα προηγμένης αρχειοθέτησης, γεγονός που παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να αρχειοθετεί απευθείας σε μια συσκευή USB Flash ή να πραγματοποιεί την αρχειοθέτηση από έναν απομακρυσμένο διακομιστή, ώστε τα στοιχεία να παραμένουν προστατευμένα ακόμα και αν υπάρχει πρόβλημα στο υλικό.

Το πρόγραμμα λειτουργεί στο παρασκήνιο χωρίς να υπερφορτώνει το σύστημα και χωρίς εμφανές περιβάλλον. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι με τη χρήση αυτού του πρόσθετου λογισμικού, οι πελάτες μας εργάζονται εύκολα καθώς είναι προστατευμένοι από τυχόν απώλεια οποιασδήποτε κρίσιμης επιχειρηματικής πληροφορίας.
Download