Outsourcing

Outsourcing Καθώς η νέα έννοια της επιχειρηματικότητας στην παγκόσμια οικονομία μεγαλώνει συνεχώς, όλο και περισσότερες εταιρίες από ολόκληρο τον κόσμο αναγκάζονται να αναζητήσουν έξω από την εταιρία για ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό. Για αυτό το λόγο, οι περισσότερες εταιρίες πληροφορικής από τη Δύση προσανατολίζονται προς τις εταιρίες που εστιάζουν και αναπτύσσουν λογισμικό από την Ανατολική Ευρώπη, αναζητώντας την τέλεια ισορροπία μεταξύ των υπηρεσιών προγραμματισμού υψηλής ποιότητας και των αποδοτικών λύσεων όσο αφορά το κόστος.

Η Microinvest μπορεί να προσφέρει:
- Ίδια ζώνη ώρας με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης,
- Την καλύτερη αναλογία τιμής προς ώρα για εξαίρετους τεχνικούς,
- Εξοικείωση με τη διαδικασία της παράδοσης, αποστολής και υποστήριξης προϊόντων πληροφορικής,
- Παραπάνω από 5 έτη επιτυχημένης εμπειρίας στο χώρο των Εξωτερικών Αναθέσεων (Outsourcing),
- Ευέλικτη ομάδα με καλή χρήση της αγγλικής,
- Συστάσεις από τους πελάτες μας,
- Αποκλειστική ομάδα Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία παρέχει ένα πλήρες σύνολο Παλινδρομικών τεστ (Regression tests)

Συνήθως, οι μεγάλες εταιρίες πληροφορικής αναθέτουν εξωτερικά ένα μέρος της ανάπτυξης λογισμικού τους, επωφελούμενες από τις προσφορές εταιριών από την Ανατολική Ευρώπη. Χωρίς να είναι μόδα της στιγμής, η χρήση του μοντέλου προγραμματισμού μέσω εξωτερικής ανάθεσης επιφέρει νέες ευκαιρίες για τις εταιρίες πληροφορικής. Αυτές βρίσκονται υπό τη συνεχή πίεση μείωσης των κοστών παραγωγής, γεγονός που επιτρέπει τη μείωση της τελικής τιμής του λογισμικού, με σκοπό την καλύτερη τύχη στην αγορά. Από αυτή την άποψη, η εξωτερική ανάθεση μπορεί να αποτελέσει ένα αποδοτικό στοιχείο για την καταπολέμηση του ανταγωνισμού.

Η Microinvest μπορεί να επεκτείνει την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και να μειώσει τα κόστη παραγωγής.

Η Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογής (Rapid Application Development (RAD)) είναι η ιδέα που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της πληροφορικής. Αυτή η τάση έχει υποστηριχτεί από τις απαιτήσεις της αγοράς λογισμικού που σχετίζονται με τη μείωση των διαδικασιών ανάπτυξης των έργων. Ωστόσο, για αυτό το σκοπό η RAD δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν δεν έχει παρασχεθεί σημαντική εκπαίδευση. Η σημαντική εκπαίδευση απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό, χρήματα και χρόνο, τα οποία αποτελούν και τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής ανάθεσης. Συνεπώς, το μοντέλο των εξωτερικών υπηρεσιών δεν περιλαμβάνει την εκπαίδευση, αλλά η πρόσληψη του πρόσθετου προσωπικού, ώστε να μειωθεί ο χρόνος ανάπτυξης, δεν αποτελεί πρόβλημα.

Η Microinvest χρησιμοποιεί ιδιαίτερα δραστήριους επαγγελματίες με γνώσεις επί των τελευταίων τεχνολογιών.

Όταν πρόκειται για εργασίες ενσωμάτωσης καινοτόμου, περίπλοκης και κρίσιμης σημασίας για τα συστήματα, οι ειδικοί της Microinvest έχουν ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις διεθνείς μας λύσεις ενσωμάτωσης, οι οποίες εστιάζουν στα αποτελέσματα, και για την αποδεδειγμένη βιομηχανική εμπειρία.

Χαρείτε τα αποτελέσματα της εξωτερικής ανάθεσης έχοντας την b>Microinvest ως τον έμπιστο συνεργάτη σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις ολοκληρωμένες λύσεις εξωτερικής ανάθεσης που παρέχει η Microinvest:

Εξωτερική ανάθεση Εφαρμογών
Εξωτερική ανάθεση δομής πληροφορικής


Διαχείριση Επιχειρηματικών Διεργασιών (BPM)
Καθώς οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν, προσθέτουν νέους ανθρώπους, νέες λειτουργίες, νέες επιχειρηματικές μονάδες και νέους οργανισμούς. Όλα αυτά παράγουν νέες διεργασίες ή απαιτούν την προσαρμογή των υφιστάμενων - αλλά σπάνια επιφέρουν και την εξάλειψη μιας διεργασίας. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται άχρηστα στοιχεία και σύγχυση.
Η Microinvest είναι αναγνωρισμένη ως μια πρωτοπόρος και ειδικός στη βιομηχανία όσο αφορά τη Διαχείριση Επιχειρηματικών Διεργασιών (ΒΡΜ), η οποία αγγίζει όλες τις λύσεις των διεργασιών που προσφέρουμε. Η Microinvest έχει αναπτύξει μια αρχιτεκτονική που βασίζεται στις διεργασίες και η οποία ενσωματώνει τις εφαρμογές και διεργασίες σας εντός μιας διαχειριζόμενης υποδομής.
Η Microinvest παρέχει ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιχειρηματικών Διεργασιών, ένα πλαίσιο που εξετάζει τις διεργασίες μιας επιχείρησης από την πλευρά της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας και τις κατηγοριοποιεί ως απαραίτητες, σημαντικές ή περιττές.
Η φιλοσοφία της Διαχείρισης των Επιχειρηματικών Διεργασιών περιέχεται σε κάθε προσφορά Δυναμικής Ανάθεσης της Microinvest . Παγκόσμιες Υπηρεσίες Ανάθεσης
- Υλοποίηση και Ανάπτυξη Εφαρμογής
- Συντήρηση εφαρμογής και Υποστήριξη 24x7
- Εξωτερική Ανάθεση Επιχειρηματικών Διεργασιών
- Διαχείριση Προγράμματος και Έργου
- Υπηρεσίες Υποδομής
- Δίκτυο και Ασφάλεια Δεδομένων Microinvest
- Πιστοποιημένες διεργασίες κατά ISO και τήρηση απαιτήσεων για εξαγωγές