Microinvest Warehouse Pro Μια νέα αντίληψη στα προγράμματα διαχείρισης Αποθήκης

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Microinvest έθεσε τις δυνάμεις τις στην ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος διαχείρισης Αποθήκης. Το λογισμικό Αποθήκης είναι το βασικό μέρος της δραστηριότητας της εταιρίας και η ανάπτυξη αυτού του λογισμικού φέρει ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη των προϊόντων της. Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός ποιοτικού συστήματος ERP, πελατοκεντρικό και εναρμονισμένο με τις νέες συνθήκες της αγοράς. Έχουν χρησιμοποιήσει την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των διαφόρων προβλημάτων που έχουμε αντιμετωπίσει, τις συμβουλές των πελατών μας, τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες (.ΝΕΤ) και έχουμε σχεδιάσει ένα προϊόν με απεριόριστες λειτουργικές δυνατότητες.
Έτσι, δημιουργήσαμε ένα νέο προϊόν διαχείρισης Αποθήκης, το οποίο λειτουργεί άψογα σε ένα δίκτυο και προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά των μεγάλων συστημάτων - τυπική και μέσω διαδικτύου πρόσβαση στις λειτουργίες, εργασία με διαφορετικές βάσεις δεδομένων (Access, MySQL και Microsoft SQL Server), τμηματοποίηση των γραφείων και κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων (από παραγγελίες και παραδόσεις, μέχρι αποστολές και πωλήσεις).
Και πάλι, τα προϊόντα θα φέρουν επιθετική και εύλογη τιμολόγηση. Η τιμολογιακή πολιτική μας επιτρέπει την ανάπτυξη των περισσοτέρων μαζικών προϊόντων στη Βουλγαρία και βοηθά στην εξέλιξή μας (η εταιρία ξεκίνησε με 2 άτομα, ενώ τώρα είμαστε παραπάνω από 40 στη Σόφια μόνο). Αργότερα, ολόκληρο το σύστημα θα καλύπτει την λογιστική τήρηση των βιβλίων, εργασίες προσωπικού και μισθοδοσία, το σχεδιασμό πόρων, CRM και οτιδήποτε απαραίτητο για τους σύγχρονους οργανισμούς. Τα τμήματα θα κατασκευάζονται σε στάδια και θα αντικαθιστούν τα υφιστάμενα προϊόντα.

 Χαρακτηριστικά και Πεδίο Εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος καλύπτει τις παρακάτω παραμέτρους:
1. Σχηματισμός και παρακολούθηση ονοματολογίας συνεργατών. Η ονοματολογία Συνεργατών περιλαμβάνει τους Προμηθευτές, Πελάτες, Αποστολείς και Διανομείς, ενώ το πρόγραμμα παρακολουθεί τις σχέσεις με όλους τους.
2. Σχηματισμός και επεξεργασία ονοματολογίας αγαθών. Για κάθε είδος αγαθού, το πρόγραμμα αναθέτει χαρακτηριστικά όπως ποσότητα, τιμή, διαθεσιμότητα, ύπαρξη σε ομάδα, ομάδα ΦΠΑ και άλλα.
3. Παροχή στους χρήστες διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης στο σύστημα. Το πρόγραμμα επιτρέπει την εφαρμογή κανόνων για την πρόσβαση διαφορετικών χρηστών και τον έλεγχο των λειτουργιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους επιμέρους χρήστες.
4. Πάγια στοιχεία. Τα πάγια στοιχεία αφορούν τις εγκαταστάσεις των αποθηκών, τα καταστήματα, τα γραφεία και τα τελικά σημεία πωλήσεων που εξυπηρετούν πελάτες και αναφέρουν δραστηριότητα με τη μορφή παράδοσης, υλοποίησης, πληρωμής ή άλλης μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα καλύπτει και παρακολουθεί την πορεία των αγαθών, την υλοποίησή τους, την πρόοδο των λογαριασμών με τους διαφορετικούς συνεργάτες και προμηθευτές, όπως και την υφιστάμενη διαθεσιμότητα ή τη διαθεσιμότητα που προβλέπεται να υπάρχει σε μια μελλοντική ημερομηνία. Οι βασικές λειτουργίες πραγματοποιούνται μέσω του ορισμού των λειτουργιών και των επεξεργασιών για τη διαχείριση των αγαθών. Με το σκοπό της υποστήριξης της εμπορικής δραστηριότητας, το πρόγραμμα μπορεί να καλύψει τις παρακάτω πρόσθετες λειτουργίες: Προσφορές τιμών, Τιμολόγηση, Προσφορές, Παραγγελίες και άλλες λειτουργίες που περιλαμβάνονται στον εμπορικό κύκλο των πελατών. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η δυνατότητα λειτουργίας με διαφορετικά νομίσματα και η αυτόματη προσαρμογή του ΦΠΑ (το οποίο είναι ιδιαίτερα εύχρηστο για διαφορετικές χώρες ή νομοθεσίες).

 Σύγχρονη Αρχιτεκτονική

Το Microinvest Warehouse Pro χρησιμοποιεί μια τελείως νέα αρχιτεκτονική για τις βάσεις δεδομένων. Η βασική ιδέα είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται για τα μεγάλα συστήματα ERP, ενώ η υλοποίηση έχει προσαρμοστεί για την αγορά της Βουλγαρίας, αν και μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί για κάθε επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό επιτρέπει την ύπαρξη ιεραρχίας και τη μεταμόρφωση των δραστηριοτήτων. Ένας υποδειγματικός επιχειρηματικός κύκλος είναι και ο ακόλουθος: Παραγγελία από πελάτη - Αίτημα στον υπεύθυνο Παράδοσης - Παράδοση αγαθών - Προσφορά τιμής στον πελάτη - Τιμολόγηση - Πώληση - Πληρωμή. Η σειρά του επιχειρηματικού κύκλου δημιουργείται αυτόματα, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη. Τα δεδομένα μετασχηματίζονται χωρίς να απαιτείται πρόσθετη εισαγωγή δεδομένων. Οι βασικές θέσεις της νέας αρχιτεκτονικής είναι οι ακόλουθες:
- Οι ονοματολογίες είναι ιεραρχικές - τα πάντα πρέπει να είναι δομημένα με δενδροειδή μορφή, όπως είναι οργανωμένα τα αρχεία στα Windows. Δεν υπάρχουν όρια στα επίπεδα που μπορούν να δημιουργηθούν. Ο χρήστης μπορεί να δομήσει τα δεδομένα του από μόνος του και να τα ενεργοποιήσει ώστε να ανήκουν σε κάποια ομάδα. Αυτό επιτρέπει την καταχώρηση αριθμών καταλόγων, ομάδων αγαθών, διαφορετικών αντικειμένων που διανέμονται σε πόλεις, κ.α.
- Όλες οι λειτουργίες είναι ανεξάρτητες από τα έγγραφα, δηλ. δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των λειτουργιών και στον τύπο τους, ούτε στον όγκο των αποθηκευμένων δεδομένων. Η συνεχής καταχώρηση των δραστηριοτήτων έχει ως αποτέλεσμα πως όλα τα δεδομένα μπορούν να υφίστανται επεξεργασία ανά πάσα στιγμή! Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε εργασία ή να αλλάξετε τη ποσότητα - το πρόγραμμα υπολογίζει ξανά τα δεδομένα και καθορίζει τις σωστές ποσότητες στην αποθήκη. Τα ανεξάρτητα έγγραφα μπορούν να πάρουν το ένα τη θέση του άλλου.
- Χαρακτηριστικά των αγαθών. Μέσω μιας βάσης δεδομένων που δεν φέρει συγκεκριμένη δομή και ενός κατάλληλη αλγορίθμου, κάθε αγαθό θα φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά. Αυτό επιτρέπει τον ορισμό πρόσθετων χαρακτηριστικών στα αγαθά - τοποθέτηση στην αποθήκη, χρόνος λήξης, σειριακός αριθμός, χρώμα και μέγεθος, εικόνα, ομάδα, και γενικά μια απεριόριστη ποσότητα πρόσθετων χαρακτηριστικών.
- Ανάπτυξη. Η αρχιτεκτονική επιτρέπει τη μελλοντική ανάπτυξη του προϊόντος προς τη συνολική διαχείριση των διαδικασιών και την κάλυψη του κύκλου εργασίας της εταιρίας. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση όλων των τμημάτων στην εταιρία με τα απαραίτητα στοιχεία για τη τήρηση των λογιστικών βιβλίων και τη σύνταξη των σχετικών αναφορών.

 Νέο όραμα για το προϊόν και τα έγγραφα

Η όψη των προϊόντων του προγράμματος πάντα υποτιμούταν. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή δείχνει κάτι άλλο: οι χρήστες θα εργάζονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά όταν μπορούν να ρυθμίσουν το δικό τους περιβάλλον εργασίας κατά βούληση.
Για αυτό το λόγο, η νέα έκδοση του Microinvest Warehouse Pro έχει τρία διαφορετικά οπτικά στιλ - Business, Toon και Fashion. Για τους παραδοσιακούς χρήστες, υπάρχει το προηγούμενο οπτικό στιλ Classic.
Η εναλλαγή μεταξύ τους είναι γρήγορη και εύκολη. Στις επόμενες εκδόσεις του προϊόντος, θα προστεθεί τεχνολογία για τη λήψη και ενεργοποίηση πολλών πρόσθετων οπτικών στιλ.
Διάφορα ξεχωριστά στιλ εγγράφων παρέχονται με το Microinvest Warehouse Pro όπου εφαρμόζονται διαφορετικά χρώματα και υπάρχει διαφορετική τοποθέτηση των πεδίων, πάντα με σύγχρονη αντίληψη. Αυτό εφαρμόζεται στη νέα έκδοση του προϊόντος και καλύπτει όλα τα επιμέρους τμήματα - Πωλήσεις, Παραδόσεις, Τιμολογήσεις, Αποδεσμεύσεις, Μεταφορές, κ.α. Η επιλογή ενός συγκεκριμένου στιλ εγγράφων θα σας επιτρέψει να σχηματίσετε το εταιρικό σας στιλ, και να παρέχετε πιο όμορφα και ποιοτικά έγγραφα στους συνεργάτες σας! Να είστε σίγουροι ότι θα το εκτιμήσουν

Ταχύτητα, βελτιστοποίηση, αποδοτικότητα
Έχουμε βελτιστοποιήσει τον πυρήνα του κώδικα του προγράμματος. Πλέον μπορείτε να εργάζεστε με τεράστιες ονοματολογίες χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση - λειτουργίες όπως επιλογή αγαθών, επεξεργασία εγγράφων και πληρωμών πραγματοποιούνται μέχρι και 30 φορές πιο γρήγορα. Έχει εφαρμοστεί ένα σχέδιο για τη δυναμική προσωρινή αποθήκευση των παραμέτρων: φορτώνονται στο πρώτο άνοιγμα της λειτουργίας και μετά αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη για την επόμενη ενεργοποίηση (από μια δεύτερη χρήση) στην ίδια λειτουργία.

Οι νέες, πιο βολικές αναφορές
Ταυτόχρονα με τη δημιουργία περισσότερο ενισχυμένων αναφορών, έχουμε διευκολύνει την εργασία των χειριστών παρέχοντας μεγάλη ποικιλία έτοιμων αναφορών. Χρησιμοποιώντας τη νέα αναφορά Καθημερινός κύκλος εργασιών για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση ημερομηνιών έναρξης / τέλους: ο κύκλος εργασιών αφορά την τρέχουσα ημέρα και το πρόγραμμα βάζει τις σχετικές ημερομηνίες από μόνο του. Επιπροσθέτως, υπάρχει και η δυνατότητα αλλαγής των ημερομηνιών, δηλ. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την παλιά τεχνολογία για να επιλέξετε μια περίοδο. Αυτό ισχύει για όλη την ομάδα αναφορών και κλεισιμάτων ανά βάρδιες, ημέρες, μήνες ή χρήστες.
Download