Το Web interface είναι ένα κεντρικό τμήμα που διαχειρίζεται τα αγαθά του αποθέματος. Μέσω προκαθορισμένων διευθύνσεων Web, εσείς και οι πελάτες σας έχετε την δυνατότητα να επεξεργαστείτε απευθείας τη βάση δεδομένων της εταιρίας σας.
Το πρόγραμμα καλύπτει τις παρακάτω παραμέτρους:
1. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων από οποιοδήποτε σημείο στο κόσμο.
2. Προστασία δεδομένων μέσω χρήσης ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.
3. Συγκεντρωτικός έλεγχος της πρόσβασης και της βάσης δεδομένων.
4. Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά συστήματα.
5. Χωρίς απαιτήσεις συστήματος.
6. Υποστήριξη μεγάλων καταλόγων προϊόντων και λειτουργιών.
7. Κατάλογοι με δενδροειδή διάταξη.
8. Συμβατό περιβάλλον εργασίας και οικείο οπτικό στιλ.
9. Κατανεμημένη τοπολογία δικτύου, πρόσβαση εξ αποστάσεως και συγχρονισμός.
10. Ο πελάτης ορίζει τη σειρά των λειτουργιών.
11. Λειτουργίες με:
Παρτίδες και σειριακούς αριθμούς,
Αντικείμενα,
12. Το πρόγραμμα παρακολουθεί τα παρακάτω:
Τα αγαθά,
Τις πληρωμές,
Τους σειριακούς αριθμούς,
Τις κάρτες εγγύησης,

13. Εκτύπωση τυπικών εγγράφων.
14. Τεράστιος αριθμός αναφορών.

Για να ελέγξετε τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να επισκεφτείτε τον τοπικό διακομιστή μας στη διεύθυνση http://server.microinvest.net
Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης:

Όνομα Κωδικός πρόσβαση
Ivan Ivanov 1111
Georgi Georgiev 2222
Dimitar Dimitrov 3333
Yordan Yordanov 4444

Όποτε μπορείτε να δείτε, το σύστημα καταγράφει τους χρήστες και αν κάποιος εργάζεται αυτή τη στιγμή, το όνομα χρήστη του είναι απασχολημένο και δεν μπορεί να συνδεθεί άλλος χρήστης με τα ίδια στοιχεία. Αν δείτε αυτό το μήνυμα, επιλέξτε άλλο όνομα χρήστη.

Για να εισέλθετε, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://server.microinvest.net
Download