Αυτό το καινοτόμο προϊόν έχει αναπτυχθεί ώστε να πληροί τις ανάγκες των καταστημάτων και των αλυσίδων που αντιμετωπίζουν τεράστια νούμερα γρήγορων, καθημερινών πωλήσεων. Το λογισμικό έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση με σαρωτές ραβδωτού κώδικα, υποστηρίζει πρόσθετες διεπαφές πελατών και λειτουργεί απευθείας με εκτυπωτές οικονομικών στοιχείων και με εκτυπωτές στο σημείο πωλήσεων. Το Microinvest Warehouse Pro Light λειτουργεί με την ίδια βάση δεδομένων με το Microinvest Warehouse Pro, γεγονός που επιτρέπει στο λογισμικό και στο χρήστη να μπορούν να επωφελούνται από τις λειτουργίες και των δυο προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο, οι πελάτες μας έχουν καλύτερους τρόπους ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται.

Με τις μειωμένες απαιτήσεις όσο αφορά το υλικό, το φιλικό περιβάλλον εργασίας και το εύχρηστο μενού λειτουργιών, το Microinvest Warehouse Pro Light αποτελεί ένα αξιόπιστο σύστημα λογισμικού που μπορεί να είναι χρήσιμο για κάθε επιχείρηση λιανικής, αποθήκη, κατάστημα, εστιατόριο, κ.α.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια συνοπτική λίστα των δυνατοτήτων που προσφέρει το προϊόν:
Υποστήριξη της ίδιας βάσης δεδομένων με το Microinvest Warehouse Pro.
Ικανότητα λειτουργίας σε περιβάλλον πελάτη - εξυπηρετητή.
Ικανότητα υποστήριξης καταστημάτων και εταιριών λιανικής που εργάζονται καθημερινά με μεγάλους καταλόγους προϊόντων και με πολλές λειτουργίες.
Συμβατό και φιλικό περιβάλλον χρήστη.
Εξειδικευμένο περιβάλλον χρήστη για τον πελάτη.
Αυτοματοποιημένος έλεγχος πωλήσεων από το ταμείο.
Διαχείριση εκτυπωτών που βρίσκονται στα σημεία πωλήσεων.
Έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων, όπως παραλαβές αποθέματος, τιμολόγια, κ.α..
Download